ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Netbook HP Mini 110-3526TU (White)บริษัท ยูนิทรีโอเทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ ครีซิทีฟ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี ได้มีการจับฉลากรายชื่อลูกค้าที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า โดยคุณดุษฎี  อนิวรรตน์ ให้เกียรติ์เป็นผู้จับฉลาก ผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามฯ  คือ  คุณนิคม สุขไชยะ  บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด


ออกแบบและจัดทำเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ตามข้อกำหนดตั้งแต่ระดับคู่มือคุณภาพ, ระเบียบปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ไม่ใช่แค่การบริการเฉพาะการเริ่มต้นในปีแรกแต่เราให้บริการตลอดอายุใบรับรองตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย ด้วยข้อเสนอที่ท่านกำหนดเองได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย Manday เพิ่ม


ท่านจะได้รับข้อมูลและข่าวสารการตีความ และมาตรฐานที่ออกมาใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 


เรามีทีมงานวิจัยพร้อมทำการวิจัยผลการดำเนินการด้านธุรกิจ ทัศนคติพนักงาน วิเคราะห์ปัญหาภายในองค์กร หรือ ประสิทธิผลการปรับปรุงองค์กรของท่าน เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก่อนและหลังได้รับการรับรอง 
เรามีหลักสูตรมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกด้านพร้อมทั้งวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งแบบประจำและวิทยากรพิเศษ ที่ผ่านการเลือกสรรแล้วจากบริษัทชั้นนำรวมถึงคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ 


เรามีหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะที่ท่านสามารถเลือกและกำหนดเองได้สำหรับแต่ละความต้องการการอบรมของท่านโดยนักออกแบบหลักสูตรอบรมมืออาชีพ


ทุกหลักสูตร เราเน้นการทำ workshop ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์/บริการของท่านโดยเฉพาะ พร้อมทั้งมีการประเมิน pretest และ/หรือ post test เพื่อวัดผลการอบรม 
เรามี software ที่พัฒนาโดยคนไทยและต่างประเทศ ที่เลือกสรรแล้วว่าเหมาะกับการบริการที่ปรึกษาและการอบรมของเราแล้วเท่านั้น อาทิ เช่น MSA, SPC, FMEA, GD&T และ Customer Satisfaction Benchmark และมีความเหมาะสมในด้านราคา ในขณะที่มีความสามารถเทียบเท่ากับ software ที่มีราคาแพงกว่าอื่นๆ


ไม่มีค่า maintenance fee เพิ่มเติมจากราคาที่เสนอ

ขอบพระคุณ...

 • Asia Precision Co., Ltd. ใช้ ProMSA 3.2 software ในการวิเคราะห์ระบบการวัด 
 • Asian Marine Services Public Company Limited จัดอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน ISO9001:2008
 • CS Metal Co., Ltd. ใช้ ProMSA 3.2 software ในการวิเคราะห์ระบบการวัด 
 • HANA Semiconductor (BKK) Co., Ltd. ใช้ ProMSA 3.2 software ในการวิเคราะห์ระบบการวัด 
 • Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) Ltd. (IBM เดิม) จัดอบรมหลักสูตร Effective Commucation in Practice 
 • Kyosei (Thailand) Co., Ltd. ให้ความไว้วางใจให้ Cresitive เป็นที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2000 และ ISO14001:2004 
 • Lear Corporation Southeast Asia Co., Ltd ใช้ ProMSA 4.0 software ในการวิเคราะห์ระบบการวัด
  Millennium Microtech (Thailand) Co., Ltd. ใช้ ProMSA 3.2 software ในการวิเคราะห์ระบบการวัด และจัดอบรมหลักสูตร Measurement System Analysis (MSA) 
 • Mititex และบริษัทในเครือ ให้ความไว้วางใจให้ Cresitive เป็นที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008, จัดอบรมหลักสูตร Process FMEA และ Triz 
 • Nikon (Thailand) Co., Ltd. จัดอบรมหลักสูตร จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา 2 รุ่น 
 • NSK Bearings Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ใช้ ProMSA 3.2 software ในการวิเคราะห์ระบบการวัด 
 • Nibhana spa ใช้บริการที่ปรึกษา ISO9001:2000 และซื้อโปรแกรม Salon Iris spa management software 
 • Oiles (Thailand) Co., Ltd. ซื้อ software "coretools bundle" ซึ่งประกอบไปด้วย ProMSA, SPC Workbench และ FMEA Executive 
 • PEAKS Manufacturing (MCE Industries (Thailand) Co.,Ltd.) ใช้ SPC WorkBench software ในการควบคุมกระบวนการผลิต 
 • Sanko Gosei (Thailand) Ltd. ให้ความไว้วางใจให้ Cresitive เป็นที่ปรึกษาระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 
 • SEBT LTD. ใช้ ProMSA 3.2 software ในการวิเคราะห์ระบบการวัด 
 • Socomec-Unitrio Co., Ltd. ใช้บริการ QMS audit และงานวิจัย Customer Satisfaction Survey 
 • Thai Polycarbonate (Thailand) Co.,Ltd. และ Thai Polyacetal (Thailand) Co., Ltd ให้ความไว้วางใจให้ Cresitive เป็นที่ปรึกษา ISO/IEC17025 และหลักสูตร In-house training อีกหลายหลักสูตร 
 • Thai Rung Union Car PCL. จัดอบรมหลักสูตร ISO/TS16949 Internal Audit และหลักสูตร In-house training อีกหลายหลักสูตร 
 • Siam Toyota Manufacturing Co., Ltd. ใช้ ProMSA 3.2 software ในการวิเคราะห์ระบบการวัดจำนวน 5 licenses และจัดอบรมหลักสูตร MSA for Administrator 
 • TexFocus Co., Ltd. จัดอบรมหลักสูตร Leadership Development และ Systematic Problem Solving 
 • Thai Tyre Mould Co., Ltd. จัดอบรมหลักสูตร Design FMEA 
 • Thai Arrow Products Co., Ltd. (Phitsanulok Factory) อบรมหลักสูตร Failure Mode & Effects Analysis (FMEA) 
 • Thermalpack Co., Ltd. ที่ใช้บริการที่ปรึกษาระบบ ISO9001:2000, และผ่านการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000 เรียบร้อยแล้วในต้นปีที่ผ่านมา 
 • Unitrio Technolgy Ltd. ที่ใช้บริการงานวิจัยความพึงพอใจของลุกค้า (Customer satisfaction survey) ประจำปีนี้ เป็นปีที่สามติดต่อกัน ต่อจากที่สวนดุสิตโพลได้จัดทำในปีแรก
 • Valeo Compressor (Thailand) Co., Ltd. ซื้อ software GD&T Wiz. และจัดอบรมหลักสูตร GD&T 
 • Wood Group Heavy Industrial Turbines (Thailand) Limited อบรม In-house training หลักสูตร Operations Management and HR for Line Managers ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 4 เดือน 
 • Z.Kuroda (Thailand) Co.,Ltd. จัดอบรมหลักสูตร Sampling Plan Expert 
 • กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) โดย CPF Training Center จัดอบรมหลักสูตรการตีความข้อกำหนด และ Internal Audit ระบบ ISO9001:2000, ISO14001 และ TIS18001 
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดอบรมหลักสูตร Corporate Culture และ Compentency 
 • บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตสื่อการนำเสนอเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Presentation Media Production Techniques)


และลูกค้าอีกหลายองค์กร ที่ไม่สามารถลงในเว็ปไซด์นี้ได้หมด... 


Best view for 1024x768 pixels screen setting.

Powered by Cresitive Co., Ltd.


?>